Hur man förnyar en bil - Kommunikation med trafikpolisen - 2019

Anonim

Någon person kan behöva förnya bilen.

Det kan till exempel vara nödvändigt om bilen är registrerad hos en av makarna, men den andra maken använder den aktivt, vid donation, transportförsäljning och i vissa andra omständigheter. För att utfärda rättigheterna till detta fordon samt dokument som intygar dessa rättigheter är det nödvändigt att besöka trafikpolisavdelningen med den person till vilken bilen ska omorganiseras, såväl som den person till vilken den är registrerad.
För att kunna registrera en bil med dig måste du ha dokument som anger en transaktion (till exempel köp och försäljning, donation), dokument som visar din identitet samt dokument på bilen själv. I enlighet med gällande lagstiftning är det möjligt att omregistrera en bil både självständigt och med hjälp av specialister.
När titeln på det här fordonet har registrerats måste det registreras i rätt tid.
Registrering och återexekvering av dokument är ett ganska enkelt förfarande. Oftast uppstår svårigheter under förnyelsen av en bil som köpts under en allmän fullmakt. I det här fallet kan du ta bort bilen från fullmaktskontot, ordna inköp av en försäljning eller göra en certifikatfaktura (specialiserade företag hjälper till att göra en proposition, den genomsnittliga kostnaden är 1000 rubel) och sedan sätta bilen på rekord på registreringsplatsen för den nya officiella ägaren.