Hur man köper en bil på kredit - Bil lån - 2019

Anonim

Billån är alltid populära. Du kan därmed köpa både en ny bil och en begagnad.

Att köpa en bil på kredit, från början är det nödvändigt att bestämma vilken typ av fordon (ny eller begagnad bil), liksom platsen för sitt förvärv (bilsalong eller privatägare). Så kan ett lån utfärdas både genom bilsalongen och genom en kreditbank, för vilken bilägaren själv väljer det önskade programmet. Det är bäst att självständigt granska alla kreditvillkor. För att göra detta kan du hänvisa till information i media, i bilhandlare. I nästa steg är det nödvändigt att bestämma vilken typ av betalning som inte kommer att vara tungt för bilägaren. Så är den allmänna algoritmen för handlingar som följer:
1. Välja bil- och kreditbank,
2. Valet av det nödvändiga utlåningsprogrammet
3. Förberedelse av alla nödvändiga handlingar
4. Skicka dokument för godkännande för att få ett lån.
5. Väntar på ett svar från ett kreditinstitut.
Om ett lån utfärdas för en begagnad bil, ska ägaren vara beredd på ytterligare kostnader på 5%, eftersom inte alla banker är villiga att ge ett sådant lån. De som erbjuder möjligheten att låna ut, använder programmet Trade-in, vilket innebär att man köper en ny bil genom att redovisa den gamla. Men utbudet av begagnade bilar i bilhandlare är minimal. Inlämning är endast fördelaktig om försäljningspriset på bilen inte är kritiskt för sin ägare.
Du kan köpa en bil på kredit utan en förskottsbetalning. Men i det här fallet ska bilen vara ny, inte begagnad. Om å andra sidan ett fordonslån används, då kan maximiperioden vara högst sju år. Dessutom lägger banken ytterligare restriktioner som kommer att kopplas till den köpta bilens ålder, dess körsträcka (högst 100 tusen km för utländska bilar) etc.
För att köpa en bil på kredit är det nödvändigt att förbereda ett paket med dokument. Det är annorlunda i varje affärsbank. Standarduppsättningen av dokument för denna procedur är följande:  • identitetsdokument (pass)

  • intyg om identifieringskod,

  • intyg om inkomst för de senaste 6 månaderna (utfärdat på arbetsplatsen, med angivande av befattningen)

  • faktura (för inköp av begagnat fordon)

  • En kopia av registreringsbeviset som utfärdats till fordonets säljare.