Hur man säljer en bil - impopulär - 2019

Anonim

Vad behöver du veta för att sälja bilen ordentligt? Först och främst beteendet hos en potentiell köpare. Den senare uppmärksammar bilens tekniska skick, tillverkningsår, körsträcka, utvärderar fordonets utseende och fullständighet. Om dessa indikatorer är tillräckliga för det angivna priset är det högst sannolikt att transaktionen kommer att realiseras.


Försäljning av bilar med annonser
Den traditionella försäljningsmetoden, som har praktiserats sedan förlossningen, är att placera annonser i rubrikerna av specialiserade publikationer ("bilförsäljning", "bilmarknader") eller att placera annonser på platser med stora koncentrationer av människor. Detta tillvägagångssätt motiverar dock inte alltid sig själv, eftersom ett litet antal personer kommer att se annonserna, med tanke på de små utskrifterna av utskriftsmedia. Placerade broschyrer är i sin tur risk att gå vilse på anslagstavlor bland ett stort antal liknande.


Försäljning på bilmarknaden
I de flesta städer finns särskilda utrymmen för försäljning av fordon. Men det är osannolikt att ägaren kommer att kunna sälja bilen snabbt: i väntan på potentiella köpare måste du besöka bilmarknaden mer än en gång. En signifikant nackdel är arbetstiden, som oftast är begränsad till helger. Dessutom måste säljaren göra en betalning till marknadsadministrationen för att placera hans fordon för att kunna säljas.


Online försäljning
Bilförsäljning via Internet är optimal och lönsam när det gäller att spara tid och pengar: du kan skicka in annonser gratis utan att lämna lägenheten. Men internetens möjligheter lovar inte ett snabbt positivt resultat, eftersom det finns miljoner liknande annonser på nätverket. Den höga konkurrensen leder ofta till dumpning, vilket inte alltid är ekonomiskt motiverat.


Bilförsäljning till återförsäljare
En bil kan snabbt säljas till mellanhänder som specialiserat sig på inköp av begagnade bilar. Men i det här fallet måste du försäkra dig om ekonomiska förluster i förväg, eftersom den mellanliggande köparen omedelbart kommer att sänka priset med minst tio procent från den angivna av säljaren. I detta fall kommer fordonet att genomgå en detaljerad inspektion: varje defekt identifierad (även en mindre) är en anledning till ytterligare förhandlingar i riktning mot att sänka priset. Som ett resultat kan det hända att den begagnade återförsäljaren subtilt, men effektivt, kommer att sänka den ursprungliga kostnaden med en tredjedel. I själva verket kommer en sådan köpare i framtiden att sälja fordonet i salongen, specialiserat på genomförandet av begagnade bilar.


Försäljning i salonger
I detta avseende är försäljningen av bilen i salonger det bästa alternativet för säljaren. Om det inte är klart att det finns tid att förvänta sig en bättre köpare. Enligt resultaten av inspektionen av bilen kommer specialisterna på bilsalongen att ringa till sitt pris. Om hon är nöjd, kommer köpmannen att ta över försöket att avregistrera fordonet. Säljaren kan få betalning direkt efter försäljningstransaktionen.
Salong i detta fall är intresserad av genomförandet, eftersom företagets vinst beror på försäljningsvolymen. Dessa bilaffärer har som regel sin egen marknad.