Hur man betalar en fin trafikpolis - impopulär - 2019

Anonim

Som ett resultat av brottet upprättar trafikpolisinspektören en rapport och ger dig en böter, som du måste betala. I annat fall kommer ditt ärende att väckas till domstolen, och konsekvenserna kan vara obehagliga, till och med begränsa resor utomlands, öka böterna och till och med administrativa arresteringar i flera dagar.

instruktion

1

Ta ett kvitto från trafikpolisinspektören. Om det inte finns några indelningar, hitta dem på den officiella hemsidan www.gibdd.ru .

2

Du kan betala en bötesbelopp i Sberbank kontant eller i bankkontot. Dessutom har varje region i Ryssland en egen lista över banker som accepterar betalning för böter. Tänk på att alla banker tar ut en avgift för sina tjänster.

3

Enligt ändringarna i lagen är det inte längre nödvändigt att skicka kvitto för böter till domstolen eller den lokala trafikpolisenheten. Men kom ihåg att information om betalning ibland når trafikpoliser sen, särskilt om betalningen gjordes kontant genom kassören och inte i elektronisk form.

Var uppmärksam

Du måste betala böter inom 40 dagar efter att du har skrivit ut det.

Bra råd

Håll alltid kvitto för att betala böterna med dig.