Hur man får OSAGO år 2019
Bilförsäkring
Hur man får OSAGO år 2019
CTP är ett system för obligatorisk ansvarsförsäkring. Det innebär att det är förbjudet att köra ett fordon utan en CTP-policy enligt lag, och om du skadar din bil, kommer du som ägare att kunna göra anspråk på skadestånd. Enligt CTP-policyen ersätts den faktiska skadan som orsakas av bilen (minus det faktiska slitage på maskindelarna). Det finns ett
Hur man får försäkring för kraschar
Bilförsäkring
Hur man får försäkring för kraschar
Förare av en bil som får trafikolycka måste ha en tydlig handlingsplan för att få försäkring. Detta kommer att undvika många problem och förluster i den vidare utformningen av den försäkrade händelsen. instruktion 1 Ring till försäkringsbolaget där du fick CTP-politiken. Telefonen anges vanligen i det övre vänstra hörnet av den eller i förteckningen över representanter, som utfärdas tillsammans med policyn. Berätta för operatö
Hur man beräknar osago år 2019
Bilförsäkring
Hur man beräknar osago år 2019
Välja en bil, det är ganska naturligt att tänka på hur mycket obligatorisk motoransvarsförsäkring kommer att kosta. Du behöver veta hur man beräknar kostnaden för försäkringspolicyn. Du behöver Först och främst bör du veta att kostnaden för en CTP-policy för din bil i något försäkringsbolag kommer att vara densamma. Detta regleras av
Hur man fyller i ett meddelande vid en olycka
Bilförsäkring
Hur man fyller i ett meddelande vid en olycka
Tillsammans med försäkringsbrevet är du skyldig att utfärda en form av anmälan av olyckor i enlighet med punkt 41 i försäkringsreglerna CTP. Den är fylld av alla deltagare i olyckan. Detta är ett mycket viktigt dokument för att få försäkring: om ett sådant meddelande inte är fyllt, har försäkringsbolaget rätt att vägra att betala dig. instruktion 1 Det
Hur man får casco försäkring
Bilförsäkring
Hur man får casco försäkring
Frivillig bilförsäkring har ingen klar, fastställd av någon taxa. I olika försäkringsbolag, individuell beräkning av skrovförsäkring . Detta kan vara en siffra från 8 till 20 procent av bilens värde. Vad är nödvändigt för registrering av försäkringsavtalet skrovförsäkring ? instruktion 1 För det första är det nödvändigt att besluta om försäkringsbolaget. Du kan välja vilket före
Hur man får casco
Bilförsäkring
Hur man får casco
CASCO försäkringspolicyn är en frivillig försäkring som tillåter bilägaren att kompensera för den skada han orsakat vid skada på bilen eller stölden. Du kan få en CASCO- policy genom att kontakta ett av försäkringsbolagen. instruktion 1 Om du köper en ny bil kan du köpa en CASCO- policy direkt hos bilhandlaren. I de flesta s
Hur man väljer Casco
Bilförsäkring
Hur man väljer Casco
CASCO är ett universalmedel för att skydda din bil från olika överraskningar som kan uppstå på vägen, till exempel olycka eller skador, såväl som terräng - det är stöld, brand eller översvämning. Detta gör att du kan spara stora pengar i olika situationer där det är bättre att inte falla, men sannolikheten för det är fortfarande kvar. instruktion 1 Det
Hur man kompenserar för olyckan
Bilförsäkring
Hur man kompenserar för olyckan
Tillväxten av bilparken i Ryssland (2010, mer än 33 miljoner bilar registrerades i landet) medför naturligtvis att antalet trafikolyckor ökar (2010 var det 199 431 olyckor ). Med en bil kan du inte utesluta att din bil kan drabbas av andra bilisters handlingar. Och även om det i sju år har blivit obligatorisk försäkring av skadeståndsansvar för bilister, löser det inte helt problemet med ersättning vid en olycka . instruktio
Hur man får en casco betalning
Bilförsäkring
Hur man får en casco betalning
CASCO försäkring är utformad för att hjälpa bilister som har lidit en bil i händelse av en olycka eller har blivit kaprerade. Kom ihåg att försäkring inte befrias från att följa reglerna på vägen. instruktion 1 Om din bil, som du försäkrade mot skrovförsäkring, ledde det företag där du utförde försäkringen dig flera sätt att återställa det. Det här är en reparatio
Hur man försäkrar en bil
Bilförsäkring
Hur man försäkrar en bil
Den ekonomiska skada som orsakas av en bilolycka kan uppgå till en ganska stor mängd, medan OSAGO, trots en gemensam missuppfattning, inte kompenserar det fullt ut. Det rätta valet av försäkringsbolaget kan spara en stor del för bilägaren. instruktion 1 När du väljer ett försäkringsbolag måste du först uppmärksamma dess popularitet och finansiell stabilitet. Denna inform
Tips 1: Hur återställer du försäkringspolicyen
Bilförsäkring
Tips 1: Hur återställer du försäkringspolicyen
Ofta, i händelse av förlust, skada eller för att ändra data, måste vi återställa försäkringsbrevet. I det här fallet kan försäkringsbolaget återställa och utfärda din dubblett om några minuter. Du behöver - Ansökan till försäkringsbolaget för utfärdande av en duplikat. instruktion 1 Återställandet av CTP- politiken kan vara nödvändigt i flera fall. Först kan du förlora hon
Hur man får en försäkringsbetalning vid en olycka år 2019
Bilförsäkring
Hur man får en försäkringsbetalning vid en olycka år 2019
Om din bil har blivit offer för en olycka, måste lagen enligt försäkringsbolaget betala dina pengar inom femton arbetsdagar från det att du skickade in det senaste dokumentet. I praktiken är emellertid interaktion med försäkringstagare svårt. instruktion 1 Om du behöver lära dig försäkringsbetalningen i samband med den person som ansvarar för olyckan, så kommer du omedelbart efter incidenten att få ett formellt beslut från trafikpolisen (domstol) om vad som hände. Samla alla nödvä
Hur man får försäkring för bilar 2019
Bilförsäkring
Hur man får försäkring för bilar 2019
Försäkrade olyckor hos bilägare förekommer ganska ofta. Anledningen kan vara en trafikolycka eller annan obehaglig situation. Inte av en slump i Ryssland finns en lag om obligatorisk bilförsäkring. Du behöver - försäkringsavtal - Dokument som bekräftar händelsen av en olycka. instruktion 1 Besök trafiksäkerhetsavdelningen som behandlar ditt ärende och få från anställda ett intyg om blankett nr 748 om deltagande i trafikolyckor. Certifikatet må
Hur man beräknar kostnaden för Casco
Bilförsäkring
Hur man beräknar kostnaden för Casco
Försäkring av en ny bil mot skador och stöld (CASCO) idag används nästan lika ofta som CTP. Bara här i olika försäkringsbolag varierar kostnaden för en sådan policy. För att fatta beslut om behovet av att försäkra en bil om skrovförsäkring, försök att beräkna kostnaden för din försäkring själv. instruktion 1 Vid be
Vad ska man göra om det inte finns någon försäkring
Bilförsäkring
Vad ska man göra om det inte finns någon försäkring
I avsaknad av försäkring av någon anledning har ägaren av bilen ingen rätt att köra den. Men har rätt att överföra för att göra ägaren till bilen någon annan person som överlåter honom till fordonet. Den nya ägaren kan köra 5 dagar utan försäkring. Om du är ägare till bilen, ta en bit papper och skriv en fullmakt med dagens nummer till någon person du väljer. I detta fall blir för
Hur man skriver in en person i försäkringen
Bilförsäkring
Hur man skriver in en person i försäkringen
Ibland finns det situationer när du måste överlåta fordonet till en främling. Men om den här personen inte anges i försäkringen, är villkoren i försäkringsavtalet brutna, vilket straffas med böter. Samtidigt kan få få råd om hur man korrekt anger en ny drivrutin i CTP. Du behöver - nuvarande policy CTP; - Pass och nya förarnas rättigheter instruktion 1 Gör i inget fall självständiga korrigeringar i policyn. Eventuella försäkri
Hur man bedömer skadan efter en olycka år 2017
Bilförsäkring
Hur man bedömer skadan efter en olycka år 2017
Varje dag på vägarna finns ett stort antal bilolyckor. Ägare av berörda fordon står inför problemet med att bedöma skador på en bil och ta emot försäkringsbolaget ett belopp som är tillräckligt för att återställa bilen. instruktion 1 Passera undersökningen i försäkringsbolaget till den person som ansvarar för olyckan eller i hans. För att göra dett
Hur man kontrollerar Casco-politiken
Bilförsäkring
Hur man kontrollerar Casco-politiken
När man slutar ett bilförsäkringsavtal mot stöld och skador (CASCO-policy) är det viktigt att lita på försäkringsorganisationen och lita på de anställdas professionalism och kompetens. Men även i fall av fullständigt förtroende är det nödvändigt att kontrollera huruvida det är korrekt att fylla i försäkringsbrevet. instruktion 1 Ang
Hur man väljer en CTP år 2019
Bilförsäkring
Hur man väljer en CTP år 2019
I enlighet med lagen är obligatorisk motorfordonsförsäkring (MTPL) nödvändig för alla bilägare. OSAGO är utformad för att skydda fordonets ägare från skyldigheten att kompensera för egendomsskador och tredje mans hälsa, med vilken han kan skada sig under fordonets drift. Hur väljer man ett försäkringsbolag för inköp av en CTP-policy för att få de nödvändiga utbetalningarna så snabbt och så snabbt som möjligt utan onödiga nerver? instruktion 1 Välj ett f
Hur man får bilförsäkring
Bilförsäkring
Hur man får bilförsäkring
För att försäkra bilen mot stöld och skador, måste du kontakta försäkringsbolaget. Fyll i ansökan och försäkra försäkringsbolaget om tillförlitliga uppgifter om fordonet. instruktion 1 Välj ett försäkringsbolag som du vill ingå ett bilförsäkringsavtal med. Kolla på Federal Insurance Supervision Service hemsida om organisationen har rätt licens. 2 Kontakta ditt för