Så här hittar du polisens böter
Kommunikation med trafikpolisen
Så här hittar du polisens böter
Idag kan en obetald böter orsaka allvarliga konsekvenser. Först när trafikpolisen skickar alla dina skulder på böter till fogar som kan förbjuda dig att utföra några registreringsåtgärder, genomgå en teknisk inspektion av en bil eller begränsa resor utomlands. För det andra, om en trafikpoliser slutar dig och du inte har betalat en böter som redan är försenad från 40 till 70 dagar, kan du hållas ansvarig (15 dagar i arrestering) eller ombedd att betala en dubbel straff. Tidigare var det
Hur passerar du examen i trafikpolisen från första gången 2017
Kommunikation med trafikpolisen
Hur passerar du examen i trafikpolisen från första gången 2017
Man tror att passering av examen i trafikpolisen, särskilt vid kretsen, blir ofta ett oöverstigligt hinder för att erhålla ett körkort. För att passera den praktiska delen av tentamen i trafikpolisen verkade inte för komplicerad till dig, du måste komma ihåg de vanligaste misstag som många nybörjare körde och alltid märkt av vaksam trafikpolis. Först och f
Hur man tar bort en bil från registret
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man tar bort en bil från registret
Vanligtvis uppstår behovet att avregistrera en bil om ägaren planerar att sälja den. Först och främst, för att ta bort bilen från registret måste du ha ledig tid, såväl som huvuddokumenten för bilen. Det kan noteras att förfarandet är likartat med maskinens registrering, eftersom det finns behov av liknande dokument och ett besök hos samma institution. Det största
Hur man lägger en bil på kontot
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man lägger en bil på kontot
Efter att ha köpt en bil står varje glad bilägare inför nackdelen med ett glatt evenemang - behovet av att registrera en bil. Denna procedur är inte särskilt svår, men det tar tid och tålamod, liksom en uppsättning specifika dokument. För att kunna utfärda dokument för bilen måste du ha med dig sådana papper som: 1. Identitetsdo
Hur man förnyar en bil
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man förnyar en bil
Någon person kan behöva förnya bilen. Det kan till exempel vara nödvändigt om bilen är registrerad hos en av makarna, men den andra maken använder den aktivt, vid donation, transportförsäljning och i vissa andra omständigheter. För att utfärda rättigheterna till detta fordon samt dokument som intygar dessa rättigheter är det nödvändigt att besöka trafikpolisavdelningen med den person till vilken bilen ska omorganiseras, såväl som den person till vilken den är registrerad. För att kunna regis
Hur man betalar en trafik polisböter
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man betalar en trafik polisböter
Ägare av privata fordon är ibland böter för administrativa överträdelser som ålagts av trafikpolisen. I det här fallet utfärdas föraren ett protokoll som innehåller alla uppgifter som är nödvändiga för att betala bötesbeloppet. Att betala trafikpolisen bra kan du använda en av de många metoder som finns idag. Det enklaste sät
Hur man registrerar en bil
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man registrerar en bil
Har du blivit tur? Har du fått en ny bil eller har dina drömmar äntligen gått i uppfyllelse - och kunde du köpa dig ett anständigt transportmedel? Lovvärt. Men du har troligtvis många frågor: vad gör du nu? Hur registrerar du en bil? För att göra detta behöver du: 1. Samla alla nödvändiga dokument: ditt personliga pass ett pass för fordonet (eller det kommer att vara från säljaren av fordonet (fysisk juridisk person) eller när du köper hos bilhandlaren får du ett avtal om försäljning och PTS) ansökan om registrering med verifiering av enhetsnummer (det fylls vanligen elektroniskt ut på grundval
Hur man får rättigheter
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man får rättigheter
En bil idag är ett av de mest populära transportmedlen, men för att bli en förare är det inte bara att behärska tekniken att köra bil. Det är också nödvändigt att erhålla ett körkort av det statliga provet - ett intyg som ger rätt att köra bil på Ryska federationens territorium. Processen för att erhålla rättigheter består av flera på varandra följande stadier. Först måste du bestä
Hur man får internationell rätt år 2017
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man får internationell rätt år 2017
Bilen ger högsta komfort och frihet när du reser, och ingen av de andra transportsätten kan jämföras med den. Men i vissa fall, för att komma bakom ratten på din egen eller hyrda bil i ett främmande land, måste du få internationella rättigheter. Utan detta är det omöjligt att göra i arabiska länder och länder där hieroglyphic writing används. Fram till nylige
Hur man kontrollerar bilen för stöld
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man kontrollerar bilen för stöld
För att kontrollera bilen för stöld, måste du köra den till vilken DPS-post som helst. Närvaro av en bil är nödvändig, eftersom om den är listad i databasen som kapad, är inspektören skyldig att fängsla honom. Om bilen inte är upptagen i databasen kommer du att bli tillsagd om det, och du kan säkert fortsätta att köra den. Detta är tillrä
Hur man ser böterna i trafikpolisen år 2019
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man ser böterna i trafikpolisen år 2019
Hittills kan obetalda böter i trafikpolisen leda till mycket obehagliga konsekvenser: För det första, om trafikpolisen stoppar dig, och du har skulder på böter som inte har betalats i mer än 30 dagar, kan du hållas ansvarig enligt Art. 20.25 Code of Administrative Offenses of RF. För det andra kommer information om obetalda böter som skickas till fogans tjänst att leda till ett förbud mot alla registreringsåtgärder, fordonsbesiktning och, naturligtvis, utomlands, för att fogar är för lat för att leta efter dig på grund av små mängder. Det är lättare för
Hur man pratar med trafikpolisen i Ukraina
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man pratar med trafikpolisen i Ukraina
Det mest oupplösta ögonblicket för alla bilägare är ett samtal med trafikpolisinspektören. Och om det här samtalet också är på affärer, och även i ett annat land ... De ger upp sina nerver och handväskan är tom. Men en annan händelse är möjlig. instruktion 1 Alla som reser på sommaren på Krim med bil, står inför inspektörerna av trafikpolisen i Ukraina. Och få personer lämn
Hur man utökar transitnummer 2019
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man utökar transitnummer 2019
Transitnummer utfärdas till bilägaren om han tog bort sin bil från registrering. Giltigheten för sådana nummer är 20 dagar. Om bilen inte har registrerats i trafikpolisen under den här tiden måste transiteringsnumren förnyas. instruktion 1 När du först får registreringsskyltar "TRANSIT, kom ihåg att de utfärdas i 5-20 dagar. Fråga dem at
Hur man undviker diskvalificering år 2019
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man undviker diskvalificering år 2019
Få rättigheter att köra bil - det här är verkligen ett seriöst steg, efter att ha gjort det, vänder du dig från en fotgängare till en förare. Från och med nu börjar du tänka och agera annorlunda på vägen. Nu är du den som nervöst piper en fotgängare som kör över gatan på fel ställe. Och från och med nu
Hur får du körkort i 2019
Kommunikation med trafikpolisen
Hur får du körkort i 2019
En bil är inte längre en lyx, men ett nödvändigt transportmedel. För att kunna ringa dig själv en bilist måste du först få ett körkort, vilket i vårt land är ett laminerat kort med ett unikt nummer. instruktion 1 Minsta ålder för att erhålla körkort varierar beroende på fordonskategori. Kategori A-rätt
Så här hittar du polisens böter med bilnummer
Kommunikation med trafikpolisen
Så här hittar du polisens böter med bilnummer
Modern teknik har gått långt. Och nu om tillgången och bötesbeloppet i trafiksäkerhetssystemet kan hittas utan att gå hem. instruktion 1 Metod ett är via Internet. För att göra detta, gå till webbplatsen som handlar om trafikpolis. Ange vidare i de angivna fälten din bilnummer och körkort nummer. Som svar s
Så här återställer du körkort
Kommunikation med trafikpolisen
Så här återställer du körkort
Ett körkort, eller så kallat "körkort", är ett dokument som bekräftar rätten att köra bil. Om du förlorar detta intyg förlorar föraren den rättsliga grunden för körning och körning. instruktion 1 Förfarandet för restaurering av körkort är reglerat i punkt 16 och punkt 38 ​​i "Regler för godkänd tentamensbevis och utfärdande av körkort". Medarbetare i trafikpoli
Hur får man körkort
Kommunikation med trafikpolisen
Hur får man körkort
Det första steget för att få rättigheterna blir oftast träning i en körskola. I många regioner är det emellertid också möjligt att överlämna en extern persons rättigheter . I det här fallet kan du använda tjänster från en privat instruktör eller med hjälp av en erfaren förare bland släktingar och bekanta, för att erhålla och utbilda nödvändiga färdigheter, men på så sätt att trafikpolisinspektörerna inte kommer i kontakt med föraren. instruktion 1 Examen i trafik
Hur registrerar du en ny bil år 2019
Kommunikation med trafikpolisen
Hur registrerar du en ny bil år 2019
Om du köpte en ny bil hos en bilhandlare kommer du sannolikt att erbjudas att slutföra alla formaliteter för att registrera en bil mot en tilläggsavgift Men du kan själv göra det här. Registrering av bilar som transporteras MREO-trafikpolisen på ägarens bostadsort. Du kan boka ett möte där via telefon eller online. Du behöve
Hur man registrerar sig i trafikpolisen
Kommunikation med trafikpolisen
Hur man registrerar sig i trafikpolisen
Förfarandet för att registrera en bil i trafikpolisen är vanligtvis, och sedan början av april 2011 har det förenklats. I synnerhet avbröts förfarandet för avstämning av motornummer, vilket tidigare tog mycket tid och nerver från bilägare. Och ändå måste en viss tid för självregistrering av de inköpta bilarna spendera. Kontakt för det